Olsson, Sven

Född: 1827-08-27
Avliden: 1899-05-08
Gravsatt: 1899-05
Morlanda gamla kyrkogård
Kvarter: kvarter 5
Gravplats: 0303-304
Hemort: Morlanda
Gravplatsnummer: MG05 0303-304
Gravrättstid: 1898-03-26 - 2023-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Olsson, Inger
Född
1826-01-29
Avliden
1898-03-26
Gravsatt
1898-03

Orusts pastorat