Arvidsson, Johannes A.

Född: 1823-02-11
Avliden: 1908-11-05
Gravsatt: 1908-11-13
Morlanda gamla kyrkogård
Kvarter: kvarter 5
Gravplats: 0391-392
Hemort: Morlanda
Gravplatsnummer: MG05 0391-392
Gravrättstid: 1908-11-13 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Arvidsson, Carolina
Född
1832-02-05
Avliden
1920-03-13
Gravsatt
1920-03-24

Orusts pastorat