Hallgren, Johan Jakob

Född: 1823-05-15
Avliden: 1897-09-02
Gravsatt: 1897-09-09
Morlanda gamla kyrkogård
Kvarter: kvarter 5
Gravplats: 0410-411
Hemort: Morlanda
Gravplatsnummer: MG05 0410-411
Gravrättstid: 1897-09-09 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Hallgren, Emelie
Född
1829-12-24
Avliden
1920-03-20
Gravsatt
1920-03-27

Orusts pastorat