Johansson, David Valdemar

Född: 1898-12-07
Avliden: 1944-08-31
Gravsatt: 1944-09-09
Morlanda gamla kyrkogård
Kvarter: kvarter 5
Gravplats: 0431-432
Hemort: Morlanda
Gravplatsnummer: MG05 0431-432
Gravrättstid: 1944-09-09 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Johansson, Sigrid Johanna
Född
1908-01-05
Avliden
1996-01-28
Gravsatt
1996-02-09

Orusts pastorat