Jonasson, Olof

Född: 1803-08-13
Avliden: 1883-04-03
Gravsatt: 1883-04
Morlanda gamla kyrkogård
Kvarter: kvarter 5
Gravplats: 0498
Hemort: Morlanda
Gravplatsnummer: MG05 0498
Gravrättstid: 1883-04-03 - för all framtid

Orusts pastorat