Augustsson, Anders

Född: 1865-07-03
Avliden: 1941-09-11
Gravsatt: 1941-09-19
Morlanda gamla kyrkogård
Kvarter: kvarter 6
Gravplats: 0002-3
Hemort: Morlanda
Gravplatsnummer: MG06 0002-3
Gravrättstid: 1900-01-15 - 2019-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Augustsson, Johanna Kristina
Född
1866-02-22
Avliden
1900-01-05
Gravsatt
1900-01-15

Orusts pastorat