Född: -
Avliden: 1951-07-20
Gravsatt: 1951
Tångens kyrkogård
Kvarter: 01
Gravplats: 0026-2
Hemort: Mollösund
Gravplatsnummer: TÅ01 0026-2
Gravrättstid: 1915-05-09 - 2024-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Larsson, Harry Roland
Född
1914-09-17
Avliden
1915-05-09
Gravsatt
1915

Orusts pastorat