Stålhane, Karl Harry Ingemar

Född: 1920-12-15
Avliden: 1990-04-11
Gravsatt: 1990-04-27
Norra Begravningsplatsen
Kvarter: kvarter 00
Gravplats: 0264
Hemort: Lidköping
Gravplatsnummer: 0000 0264
Gravrättstid: 1990-01-01 - 2040-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Stålhane, Birgit Ingegärd
Född
1926-11-30
Avliden
1990-12-16
Gravsatt
1991-12-30

Lidköpings församling

Lidköpings Kyrkogårdsförvaltning

Länk till hemsida