Axén, Björn Åke

Född: 1938-03-28
Avliden: 1993-06
Gravsatt: 1993-09-15
Södra begravningsplatsen del 1
Kvarter: kvarter 18
Gravplats: 8038
Hemort: Kungsholm
Gravplatsnummer: 0108 8038
Gravrättstid: 1983-01-01 - 2033-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Axén, John Axel Mauritz
Född
1906-08-23
Avliden
1988-04-24
Gravsatt
1988-06-08
Axén, Anna-Britta Margareta
Född
1910-10-08
Avliden
1983-06-28
Gravsatt
1983-08-08

Lidköpings församling

Lidköpings Kyrkogårdsförvaltning

Länk till hemsida