Nordström, Kurt Artur Ingemar

Född: 1923-09-30
Avliden: 2004-05-19
Gravsatt: 2004-07-19
Södra begravningsplatsen del 1
Kvarter: kvarter 10
Gravplats: 0201
Hemort: Lidköping
Gravplatsnummer: 0100 0201
Gravrättstid: 2004-07-12 - 2031-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Nordström, Britta Dagny Elisabet
Född
1922-12-03
Avliden
2006-04-28
Gravsatt
2006-06-28

Lidköpings församling

Lidköpings Kyrkogårdsförvaltning

Länk till hemsida