Leo, Henning Vilhelm

Född: 1885-09-03
Avliden: 1953-05-26
Gravsatt: 1954-09-05
Landskrona Kyrkogård
Kvarter: 05
Gravplats: 241
Hemort: Kungsholm Stockholm
Gravplatsnummer: 2005 241
Gravrättstid: 1954-09-05 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Leo, Linnéa Maria f Svensson
Född
1888-11-07
Avliden
1973-05-19
Gravsatt
1973-06-14
Löwegren, Claes-Gunnar Henning
Född
1949-06-26
Avliden
1977-01-26
Gravsatt
1977-06-11
Leo-Löwegren, Karin Linnéa
Född
1920-06-04
Avliden
2012-10-27
Gravsatt
2012-12-13

Landskrona församling

För mer information kontakta kyrkogårdsexpeditionen e-post eller på 0418-574 50

Landskrona Kyrkogård

Landskrona kyrkogård är med sina 14 ha församlingens största kyrkogård. Den har byggts ut i olika etapper med den äldsta delen från sent 1800-tal. Här finns även en 1960-tals kyrka, ett kapell och krematorium.

Vägbeskrivning

Från E6:ans avfart Landskrona norra tag mot Landskrona. Efter 5 km sväng höger in på Carl XI:s väg. Tag första höger in på Kapellvägen, infarten till kyrkogården har du på höger sida.