Bergkvist, Erik Alf

Född: 1918-05-26
Avliden: 1972-06-09
Gravsatt: 1972-07-13
Örja Kyrkogård
Kvarter: 07
Gravplats: 129
Hemort: Landskrona
Gravplatsnummer: 4007 129
Gravrättstid: -

Övriga gravsatta i denna grav

Bergkvist, Alma Paulina F. Alfredsson
Född
1883-04-08
Avliden
1972-09-30
Gravsatt
1972-10-20
Bergkvist, Carl August
Född
1878-12-07
Avliden
1919-02-12
Gravsatt
1919-02-23
Bergqvist, Malte Konrad
Född
1909-01-25
Avliden
1965-03-27
Gravsatt
1965-04-24

Landskrona församling

För mer information kontakta kyrkogårdsexpeditionen e-post eller på 0418-574 50

Örja Kyrkogård

Den 16 maj 2005 hölls den sista gudstjänsten i Örja eftersom kyrkan då formellt togs ur bruk. Nyrenässanskyrkan byggdes i gult tegel 1869, men nu är dess framtid oviss.

Vägbeskrivning

Från E6:ans avfart Landskrona södra tag mot Svalöv på väg 17. Sväng första vänser och sedan första vänster. Vid vägens slut ta höger. Kyrkan ligger på höger sida.