Stolpe, Erik Valter Emanuel

Född: 1919-08-06
Avliden: 1990-01-17
Gravsatt: 1990-05-26
Stora Tuna Östra
Kvarter: 2
Gravplats: 0627
Hemort: Holgatan Borlänge
Gravplatsnummer: 72 0627
Gravrättstid: 1986-01-01 - 2036-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Stolpe, Alma Josefina
Född
1894-09-16
Avliden
1985-10-07
Gravsatt
1986-05-31

Stora Tuna och Torsångs pastorat

Svenska kyrkan Borlänge

Länk till hemsida

Stora Tuna Östra

Den nuvarande kyrkan började byggas i mitten av 1400-talet och invigdes som Dalarnas domkyrka år 1469. Den äldsta delen av kyrkogården som ligger i anslutning till kyrkan har medeltida anor.

Möjligheten att köpa sig en egen gravplats kom troligen redan i början av 1700-talet. Gravbrev- och gravköpsdokument finns bevarade från 1704. Under 1900-talet har kyrkogården utvidgats i flera omgångar. Den första utvidgningen skedde år 1912 åt väster och bildade området "Spanskan".

Den nuvarande kyrkan började byggas i mitten av 1400-talet och invigdes som Dalarnas domkyrka år 1469. Den äldsta delen av kyrkogården som ligger i anslutning till kyrkan har medeltida anor.

Söder om kyrkan utvidgades kyrkogården i tre etapper mellan år 1919-1936.

År 1945 utvidgades kyrkogården åt norr. Den sista utvidgningen av Stora Tuna kyrkogård skedde 1970 - 1973. Området är beläget sydost om kyrkan och kallas "Östra" och innehåller både kist- och urngravar samt en minneslund. 1995 anlades ett minnesmonument för Estoniaoffren i anslutning till minneslunden.