Hansen, Björn

Född: 1925-01-20
Avliden: 2015-03-06
Gravsatt: 2015-05-22
S:ta Birgittas Kyrkogård
Kvarter: Domherren X
Gravplats: 0015
Hemort: Skövde
Gravplatsnummer: 3DOM X 0015
Gravrättstid: 2015-04-14 - 2040-12-31

Skövde församling