Hansson, Ola

Född: 1860-11-12
Avliden: 1925-09
Gravsatt: 1926-05-28
Norra kyrkogården
Kvarter: 012
Gravplats: 0067/1-2
Hemort: Konstantinopel
Gravplatsnummer: 01012 0067/1-2
Gravrättstid: - för all framtid

Lunds pastorat