Stjernquist, Per Nilsson

Född: 1912-05-14
Avliden: 2005-12-27
Gravsatt: 2006-01-27
Norra kyrkogården
Kvarter: 021
Gravplats: 0006/1-8
Hemort: Lund
Gravplatsnummer: 01021 0006/1-8
Gravrättstid: 1912-05-29 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Person-Nilsson, Ingegerd (flickan)
Född
1910-06-28
Avliden
1912-05-21
Gravsatt
1912-05-25
Nilsson - Stjernqvist, Cecilia
Född
1914-12-03
Avliden
1938-05-15
Gravsatt
1938-05-21
Nilsson, Nils Martin Persson
Född
1874-07-12
Avliden
1967-04-07
Gravsatt
1967-04-14
Nilsson, Hanna
Född
1886-07-25
Avliden
1984-12-18
Gravsatt
1984-12-28
Stjernquist, Berta Ingeborg
Född
1918-04-26
Avliden
2010-08-19
Gravsatt
2010-10-08

Lunds pastorat