Carlsson, Oscar Gottfrid Henrik

Född: 1887-12-18
Avliden: 1964-03-07
Gravsatt: 1964-05-05
Norra kyrkogården
Kvarter: 022
Gravplats: 0161-U
Hemort: Lund
Gravplatsnummer: 01022 0161-U
Gravrättstid: 1964-04-25 - 2014-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Carlsson, Lizzie
Född
1892-09-24
Avliden
1974-04-01
Gravsatt
1974-07-22

Lunds pastorat