Nilsson, Gösta Adrian

Född: 1884-04-02
Avliden: 1965-03-29
Gravsatt: 1965-04-13
Norra kyrkogården
Kvarter: 025
Gravplats: 0008/1-3
Hemort: Lund
Gravplatsnummer: 01025 0008/1-3
Gravrättstid: - för all framtid

Lunds pastorat