Lagerroth, Lars Fredrik Barthold

Född: 1885-09-10
Avliden: 1974-07-30
Gravsatt: 1974-09-10
Norra kyrkogården
Kvarter: 030
Gravplats: 0066-67-U
Hemort: Lund
Gravplatsnummer: 01030 0066-67-U
Gravrättstid: 1948-06-18 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Lagerroth-Nielsen, Anna Ragnhild Elisabeth
Född
1921-12-23
Avliden
1948-03-29
Gravsatt
1948-06-06
Vilstrup, Laura Elisabet
Född
1878-05-23
Avliden
1964-07-31
Gravsatt
1964-08-11
Lagerroth, Solveig
Född
1900-12-11
Avliden
1970-03-06
Gravsatt
1970-05-12

Lunds pastorat