Wiwen-Nilsson, Karl Edvin

Född: 1897-05-19
Avliden: 1974-01-08
Gravsatt: 1974-07-13
Norra kyrkogården
Kvarter: 037
Gravplats: 0062/1-4
Hemort: Lund
Gravplatsnummer: 01037 0062/1-4
Gravrättstid: 1931-02-26 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Nilsson, Gudrun Wiwen
Född
1929
Avliden
1930
Gravsatt
1930-04-12
Nilsson, Gundborg
Född
1905-03-02
Avliden
1932-01-13
Gravsatt
1932-01-21
Nilsson, Karolina
Född
1866-09-06
Avliden
1934-02-03
Gravsatt
1934-02-10
Nilsson, Margareta
Född
1940-04-04
Avliden
1940-06-03
Gravsatt
1940-06-05
Wiwen-Nilsson, Märta Elisabet
Född
1909-11-02
Avliden
1999-08-05
Gravsatt
1999-10-22
Ahlström, Eva Marianne
Född
1938-09-16
Avliden
2014-03-20
Gravsatt
2014-07-08

Lunds pastorat