Welinder, Per Emil Karsten

Född: 1908-04-27
Avliden: 1982-08-22
Gravsatt: 1982-11-04
Norra kyrkogården
Kvarter: 046
Gravplats: 0032-U
Hemort: Lund
Gravplatsnummer: 01046 0032-U
Gravrättstid: 1982-09-30 - 2024-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Welinder, Anna Martha Augusta
Född
1908-10-10
Avliden
1999-03-23
Gravsatt
1999-05-14

Lunds pastorat