Björling, Carl Georg Emanuel

Född: 1870-09-16
Avliden: 1934-03-14
Gravsatt: 1934-03-19
Norra kyrkogården
Kvarter: L02
Gravplats: 0011/1-8
Hemort: Lund
Gravplatsnummer: 01L02 0011/1-8
Gravrättstid: 1901-11-18 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Björling, Ingeborg
Född
1878-01-21
Avliden
1901-11-13
Gravsatt
1901-11-19
Björling, Clara
Född
1876-08-17
Avliden
1942-06-04
Gravsatt
1942-06-09
Björling, Agnes Ellen
Född
1907-02-14
Avliden
1985-02-26
Gravsatt
1985-06-15
Björling, Johan Emanuel
Född
1913-02-19
Avliden
1991-07-09
Gravsatt
1991-09-06
Björling, Inga Helena Maria
Född
1907-09-24
Avliden
1998-02-02
Gravsatt
1998-04-09
Björling, Maria
Född
1911-04-15
Avliden
2003-04-13
Gravsatt
2003-07-29

Lunds pastorat