Mårtensson, Jöns

Född: 1855-06-08
Avliden: 1912-10-03
Gravsatt: 1912-10-09
Norra kyrkogården
Kvarter: L06
Gravplats: 0022/1-8
Hemort: Lund
Gravplatsnummer: 01L06 0022/1-8
Gravrättstid: 1912-10-12 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Mårtensson, Ingeborg Sofia
Född
1884-09-05
Avliden
1945-10-17
Gravsatt
1945-10-22
Mårtensson, Sophia
Född
1855-10-05
Avliden
1950-08-22
Gravsatt
1950-08-26
Mårtensson, Signe Elisabeth
Född
1886-05-25
Avliden
1967-04-24
Gravsatt
1967-07-01
Mårtensson, Klas Torsten Gabriel
Född
1889-06-10
Avliden
1968-06-23
Gravsatt
1968-07-24
Mårtensson, Anna Margareta
Född
1893-11-30
Avliden
1986-12-11
Gravsatt
1987-07-28

Lunds pastorat