Arbman, Erik Holger

Född: 1904-09-08
Avliden: 1968-01-25
Gravsatt: 1968-06-06
Norra kyrkogården
Kvarter: LV
Gravplats: 0069-70
Hemort: Lund
Gravplatsnummer: 01LV 0069-70
Gravrättstid: 1968-02-13 - 2017-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Arbman, Dagny Tullia
Född
1908-08-30
Avliden
1997-01-25
Gravsatt
1997-07-22

Lunds pastorat