Fahlström, Göran

Född: 1914-07-05
Avliden: 1976-11-03
Gravsatt: 1976-11-12
Norra kyrkogården
Kvarter: LV
Gravplats: 0169-170
Hemort: Lund - Domk
Gravplatsnummer: 01LV 0169-170
Gravrättstid: 1970-04-10 - 2025-05-19

Övriga gravsatta i denna grav

Szymala, Kazimierz
Född
1923-02-13
Avliden
1970-03-27
Gravsatt
1970-04-11
Richard, Marie-Louise
Född
1916-11-14
Avliden
2000-05-07
Gravsatt
2000-05-19

Lunds pastorat