Björling, Carl Fabian Emanuel

Född: 1839-11-30
Avliden: 1910-05-06
Gravsatt: 1910-05-10
Östra kyrkogården
Kvarter: -
Gravplats: 0094F/1-4
Hemort: Lund
Gravplatsnummer: 02- 0094F/1-4
Gravrättstid: 1910-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Björling, Minna Agnes Cecilia
Född
1843-11-17
Avliden
1937-09-18
Gravsatt
1937-09-22
Björling, Anna Matilda Emilia
Född
1872-07-19
Avliden
1959-03-27
Gravsatt
1959-05-21

Lunds pastorat