Colliander, Styrbjörn

Född: 1940-08-14
Avliden: 1976-02-01
Gravsatt: 1976-05-03
S:t Peters Kloster kyrkogård
Kvarter: 004
Gravplats: 0030/5-6
Hemort: Göteborg
Gravplatsnummer: 04004 0030/5-6
Gravrättstid: 1956-05-02 - 2027-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Larsson, Sven
Född
1910-05-03
Avliden
1956-04-18
Gravsatt
1956-04-23
Colliander-Larsson, Gunhild
Född
1911-12-28
Avliden
2002-05-07
Gravsatt
2002-08-06

Lunds pastorat