Florman, Arvid Henrik

Född: 1761
Avliden: 1840
Gravsatt: 1840
S:t Peters Kloster kyrkogård
Kvarter: 004
Gravplats: 0119/1-7
Hemort: Lund
Gravplatsnummer: 04004 0119/1-7
Gravrättstid: 1840-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Melander, Thora Sofia Vilhelmina
Född
1892-06-11
Avliden
1895-08-15
Gravsatt
1895-08
Ohlsson, Hanna Maria Katarina Elisabet
Född
1863-04-22
Avliden
1945-10-09
Gravsatt
1945-10-13
Florman, Thora Petronella
Född
1866-12-02
Avliden
1887-06-14
Gravsatt
1887
Florman, Carl Emanuel
Född
1818-04-16
Avliden
1882-10-30
Gravsatt
1882
Florman, Arvid Åke Kilian
Född
1860-07-09
Avliden
1881-03-06
Gravsatt
1881
Lundberg, Dorotea
Född
1837-06-28
Avliden
1888-10-21
Gravsatt
1888-10
Melander, Ebba Vilhelmina
Född
1857-11-19
Avliden
1936-04-25
Gravsatt
1936-04-26
Melander, Yngve
Född
1862-02-24
Avliden
1939-04-09
Gravsatt
1939-04-15
Ohlsson, Anders Georg Nathanael
Född
1861-01-21
Avliden
1943-05-28
Gravsatt
1943-06-02
Hansen-Melander, Eva Margareta
Född
1915-09-11
Avliden
2009-11-10
Gravsatt
2010-06-07
Melander, Hugo Johan Yngve
Född
1916-05-09
Avliden
2009-12-15
Gravsatt
2010-06-07

Lunds pastorat