Broomé, Gustav

Född: 1824
Avliden: 1894-04-26
Gravsatt: 1894-05-02
S:t Peters Kloster kyrkogård
Kvarter: 005
Gravplats: 0019/1-4
Hemort: Lund
Gravplatsnummer: 04005 0019/1-4
Gravrättstid: 1893-12-08 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Broomé, Gustaf Angelo
Född
1858-05-06
Avliden
1917-03-10
Gravsatt
1917-03-16
Broomé, Gustav Albert Angelo
Född
1923-04-17
Avliden
1930-04-14
Gravsatt
1966-09-07
Broomé, Albert Gustaf
Född
1892-03-06
Avliden
1977-05-27
Gravsatt
1977-06-28
Broomé, Elsa Helena
Född
1896-10-05
Avliden
1982-03-22
Gravsatt
1982-10-23

Lunds pastorat