Uggla, Torsten

Född: 1869-04-27
Avliden: 1923-04-17
Gravsatt: 1923-04-23
S:t Peters Kloster kyrkogård
Kvarter: 005
Gravplats: 0020/1-3
Hemort: Lund
Gravplatsnummer: 04005 0020/1-3
Gravrättstid: 1893-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Uggla, Claes Constantin Hjalmar Napoleon
Född
1821
Avliden
1892-11-16
Gravsatt
1892-11-21
Uggla, Josefine Elisabet
Född
1826-11-10
Avliden
1914-02-02
Gravsatt
1914-02-08
Uggla, Henning T:son
Född
1909-09-01
Avliden
1947-12-18
Gravsatt
1947-12-22
Uggla, Signe Anna Eleonora
Född
1875-06-24
Avliden
1953-04-21
Gravsatt
1953-04-27
Torpson, Ingegärd Torstensdotter
Född
1903-03-11
Avliden
1985-12-07
Gravsatt
1986-02-14
Torpson, Nils Gunnar
Född
1896-08-27
Avliden
1980-10-24
Gravsatt
1980-12-01

Lunds pastorat