Trotzig, Astri Birgitta

Född: 1929-09-11
Avliden: 2011-05-14
Gravsatt: 2011-06-17
Norra kyrkogården
Kvarter: 010
Gravplats: 0038/3478
Hemort: Lund
Gravplatsnummer: 01010 0038/3478
Gravrättstid: 2011-05-23 - 2038-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Trotzig, Ulf Peter Gustav
Född
1925-06-11
Avliden
2013-10-19
Gravsatt
2013-11-08

Lunds pastorat