Siesjö, Bo Knutsson

Född: 1930-01-08
Avliden: 2013-06-27
Gravsatt: 2013-09-11
Norra kyrkogården
Kvarter: 014
Gravplats: 0026/3478
Hemort: Lund
Gravplatsnummer: 01014 0026/3478
Gravrättstid: 2005-03-09 - 2038-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Siesjö, Gerd Karin Bodil
Född
1933-05-21
Avliden
2005-02-06
Gravsatt
2005-10-14

Lunds pastorat