Törnquist, Nils

Född: 1883
Avliden: 1938-06-05
Gravsatt: 1938-06-08
Gamla
Kvarter: 01
Gravplats: 0024
Gravplatsnummer: GA01 01 0024
Gravrättstid: 1938-06-04 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Törnquist, Ulla Anna M
Född
-
Avliden
1977-07-21
Gravsatt
1977-08-01
Törnquist, Anna Ottilia
Född
1883-05-18
Avliden
1974-09-16
Gravsatt
1974-09-28

Linköpings pastorat

Gamla

De centrala griftegårdarna består av sex griftegårdar som vuxit fram sedan den första - Gamla - anlades 1811.

Griftegårdarna ligger i omedelbar anslutning till varandra vid Malmslättsvägen i centrala Linköping och har uppkallats efter väderstrecken; Norra, Nya Norra, Östra, Södra och Västra.