Lindencrona, Alvar

Född: 1910-05-26
Avliden: 1981-12-11
Gravsatt: 1982-04-06
Gamla
Kvarter: 02
Gravplats: 0568
Gravplatsnummer: GA02 0568
Gravrättstid: - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Lindencrona, Gustaf Carl Adolf
Född
1871-12-18
Avliden
1952-11-18
Gravsatt
1953-06-07
Lindencrona, Ingeborg Mignon
Född
1877-09-15
Avliden
1952-10-14
Gravsatt
1953-06-07
Lindencrona, Jane Maria Elisabet
Född
1912-03-18
Avliden
2004-02-27
Gravsatt
2004-09-21
Lindencrona, August Gustaf Alvar
Född
1839-07-21
Avliden
1881-07-27
Gravsatt
-
Lindencrona, Valborg Adelin
Född
1845-10-04
Avliden
-
Gravsatt
-

Linköpings pastorat

Gamla

De centrala griftegårdarna består av sex griftegårdar som vuxit fram sedan den första - Gamla - anlades 1811.

Griftegårdarna ligger i omedelbar anslutning till varandra vid Malmslättsvägen i centrala Linköping och har uppkallats efter väderstrecken; Norra, Nya Norra, Östra, Södra och Västra.