Bergström, Erik Valter

Född: -
Avliden: 1937-02-05
Gravsatt: 1937-02-10
Gamla
Kvarter: 05
Gravplats: 0294Ö
Hemort: Stockholm
Gravplatsnummer: GA05 0294Ö
Gravrättstid: 1911-09-19 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Bergström, Britta
Född
-
Avliden
1950-07-26
Gravsatt
1950-07-30
Wahlén, Märta
Född
-
Avliden
1977-01-29
Gravsatt
1977-05-20
Bergström, Folke
Född
-
Avliden
1911-09-16
Gravsatt
1911-09-20
Bergström, Ingegärd
Född
-
Avliden
1915-07-03
Gravsatt
1915-07-06
Wahlén, Nils Johan
Född
-
Avliden
1952
Gravsatt
1953-06-16
Bergström, Sven Thorsten
Född
1858-09-18
Avliden
1933-02-01
Gravsatt
1933-02-06

Linköpings pastorat

Gamla

De centrala griftegårdarna består av sex griftegårdar som vuxit fram sedan den första - Gamla - anlades 1811.

Griftegårdarna ligger i omedelbar anslutning till varandra vid Malmslättsvägen i centrala Linköping och har uppkallats efter väderstrecken; Norra, Nya Norra, Östra, Södra och Västra.