Kjellberg, Isidor

Född: 1841
Avliden: 1895
Gravsatt: -
Norra
Kvarter: 07
Gravplats: 0451
Gravplatsnummer: NO07 0451
Gravrättstid: 1895-03-12 - för all framtid

Linköpings pastorat

Norra

De centrala griftegårdarna består av sex griftegårdar som vuxit fram sedan den första - Gamla - anlades 1811.

Griftegårdarna ligger i omedelbar anslutning till varandra vid Malmslättsvägen i centrala Linköping och har uppkallats efter väderstrecken; Norra, Nya Norra, Östra, Södra och Västra.