Bring, J Theofil

Född: 1863
Avliden: 1925
Gravsatt: 1925
Västra
Kvarter: A
Gravplats: 0002-3
Gravplatsnummer: VÄA 0002-3
Gravrättstid: 1925-11-18 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Bring, Ulla
Född
1823
Avliden
1913
Gravsatt
1913
Bring, Kerstin
Född
1867
Avliden
1950-03-23
Gravsatt
1950-03-30

Linköpings pastorat

Västra

De centrala griftegårdarna består av sex griftegårdar som vuxit fram sedan den första - Gamla - anlades 1811.

Griftegårdarna ligger i omedelbar anslutning till varandra vid Malmslättsvägen i centrala Linköping och har uppkallats efter väderstrecken; Norra, Nya Norra, Östra, Södra och Västra.