Eriksson, Lars Magnus

Född: 1846-05-05
Avliden: 1926-12-17
Gravsatt: 1926-12-22
Botkyrka Kyrkogård
Kvarter: F
Gravplats: 0044
Gravplatsnummer: 1F 0044
Gravrättstid: 1914-11-08 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Giertz, Karl Gustav
Född
1913-04-22
Avliden
1940-02-07
Gravsatt
1940-02-12
Giertz, Anna-Stina
Född
1812-02-18
Avliden
1914-11-06
Gravsatt
1914-11-08
Giertz, Ulla Maria
Född
1818-05-18
Avliden
1919-12-16
Gravsatt
1919-12-20
Eriksson, Lars Magnus
Född
1892-06-19
Avliden
1921-01-31
Gravsatt
1921-02-04
Eriksson, Hilda Carolina
Född
1860-08-03
Avliden
1941-01-03
Gravsatt
1941-05-11
Giertz, Knut Harald
Född
1910-11-01
Avliden
1951-11-02
Gravsatt
1951-11-11
Giertz, Anna
Född
1881-09-06
Avliden
1967-01-12
Gravsatt
1967-01-17
Giertz, Lars Magnus
Född
1908-09-30
Avliden
2008-07-16
Gravsatt
2008-08-06
Giertz, Maj Margot Emilia
Född
1918-10-10
Avliden
2017-02-03
Gravsatt
2017-02-24

Botkyrka församling

Botkyrka Kyrkogård

Botkyrka kyrkogård är den äldsta kyrkogården i Botkyrka. Den ursprungliga kyrkogården är omgärdad av en stenmur, Bogårdsmuren.

På den äldre delen utav kyrkogården finns tre gravkor.

Liljencrantzska gravkoret: I kyrkogårdens nordvästra hörn finns det äldsta gravkoret som uppfördes 1807 av riksrådet och presidenten i Kommerskollegium Johan Liljencrantz. Gravkoret är uppfört i stram nyantik stil, i putsat tegel efter ritning av Christoffer Gjörwell som var stadsarkitekt i Stockholm och bl a ritade Landstingshuset samt Haga slott. Johan Liljencrantz var friherre och köpte gården Sturehov som numera kallas Sturehovs slott. Ovanför ingången till gravkoret finns en tavla som bl a anger Johan Liljencrantz födelse- och dödsdag.

Pipers gravkor: I sydost finns gravkoret som byggdes år 1843 av familjen Carl Piper, dåvarande ägare till Sturehov. Gravkoret är uppfört i egypticerande stil av grå granit och detaljer i gjutjärn. Arkitekten är okänd, men troligen är det Fredrik Magnus Piper som har ritat ett mycket likartat gravkor för kyrkogården i Västerås.

Wåhlins gravkor: I sydöstra hörnet utav kyrkogården finns ett gravkor från 1953 som tillhör familjen Wåhlin från Hallunda Gård.

Numera är Botkyrka kyrkogård fullbelagd och kist- samt urngravsättningar sker enbart i familjegravar.

Vägbeskrivning:


Adress: Sankt Botvids Väg 27

Med bil: Botkyrka kyrka syns från E4/E20 mellan Södertälje och Stockholm, avfart trafikplats Hallunda.

Kollektivt: Planera din resa hos sl. Hållplats Botkyrka kyrka.