Abrahamsson, Eva Margareta

Född: 1924-09-26
Avliden: 2009-11-11
Gravsatt: 2010-05-12
Nolby begravningsplats
Kvarter: 10
Gravplats: 0167
Hemort: Alingsås
Gravplatsnummer: 0310 0167
Gravrättstid: 1986-11-27 - 2035-12-31

Övriga gravsatta i denna grav:

Abrahamsson, John Per Gunnar
FödelsedatumAvlidenGravsatt
1922-02-20
1986-11-02
1986-11-27
Alingsås pastorat
0322-669 150

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac