Johansson, Curt Arne

Född: 1920-12-21
Avliden: 2016-08-25
Gravsatt: 2016-10-07
INNERSTADENS KYRKOGÅRD
Kvarter: 21
Gravplats: 0056
Hemort: Luleå domkyrkoförsamling
Gravplatsnummer: 0121 0056
Gravrättstid: - 2041-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Gylling, Rut Johanna Fredrika
Född
1897-01-16
Avliden
1980-02-05
Gravsatt
1980-08-18
Johansson, Rut Ulla Regina
Född
1925-05-19
Avliden
2012-04-23
Gravsatt
2012-05-30
Gylling, Karl Reinhold Mauritz
Född
1894-05-11
Avliden
1964-07-25
Gravsatt
1964-10-25

Luleå domkyrkoförsamling