Asplund, Erik Folke

Född: 1930-08-20
Avliden: 2010-11-22
Gravsatt: 2011-07-20
ÖRNÄSKYRKOGÅRDEN
Kvarter: 26A
Gravplats: 0062
Hemort: Luleå Domkyrkoförs.
Gravplatsnummer: 0226A 0062
Gravrättstid: 2011-07-20 - 2036-12-31

Luleå domkyrkoförsamling