Hellsvik, Gun Birgitta

Född: 1942-09-27
Avliden: 2016-11-14
Gravsatt: 2017-08-01
Östra kyrkogården
Kvarter: -
Gravplats: 0091I
Hemort: Lund
Gravplatsnummer: 02- 0091I
Gravrättstid: 2017-04-27 - 2042-12-31

Lunds pastorat