Löfgren, Per Åke

Född: 1915-07-09
Avliden: 1995-02-21
Gravsatt: 1995-11-15
Sollentuna kyrkogård
Kvarter: 33
Gravplats: 004
Hemort: Flen
Gravplatsnummer: 0133 004
Gravrättstid: 1946-09-21 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Löfgren, Peter Ola
Född
1947-04-20
Avliden
1951-05-05
Gravsatt
1951-05-10
Löfgren, Hilda Maria
Född
1885-07-13
Avliden
1952-07-16
Gravsatt
1952-07-30
Löfgren, August Elias
Född
1888-11-23
Avliden
1964-08-28
Gravsatt
1967-01-11
Löfgren, Maud
Född
1920-04-09
Avliden
2010-10-29
Gravsatt
2011-09-23