Nordström, Kurt

Född: 1920-07-17
Avliden: 2017-05-26
Gravsatt: 2017-09-19
Norra kyrkogården
Kvarter: 024
Gravplats: 0455/1-4
Hemort: Malmö
Gravplatsnummer: 01024 0455/1-4
Gravrättstid: 1950-10-28 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Nordström, Uno
Född
1926-11-12
Avliden
1950-10-20
Gravsatt
1950-10-26
Nordström, Gertrud
Född
1922-08-20
Avliden
1963-08-11
Gravsatt
1963-08-19
Nordström, Gotthard
Född
1895-08-23
Avliden
1982-02-24
Gravsatt
1982-04-13
Nordström, Karin Amalia
Född
1895-02-16
Avliden
1999-11-13
Gravsatt
2000-08-03
Nordström, Ingrid Margareta
Född
1925-02-14
Avliden
2011-08-19
Gravsatt
2011-11-23

Lunds pastorat