Frängsmyr, Tore Lennart

Född: 1938-07-08
Avliden: 2017-08-28
Gravsatt: 2017-09-14
Gamla kyrkogården
Kvarter: 11
Gravplats: 0535B
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0111 0535B
Gravrättstid: 2017-09-04 - 2042-12-31

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.