Ljungberg, Sven Birger

Född: 1913-12-15
Avliden: 2010-07-28
Gravsatt: 2011-12-30
Skogskyrkogården Ljungby
Kvarter: Kvarter 19
Gravplats: 323-324
Hemort: Ljungby
Gravplatsnummer: 0119 323-324
Gravrättstid: 2011-12-30 - 2036-12-31

Ljungby pastorat