Nordström, Kurt Göran

Född: 1922-05-24
Avliden: 2005-09-14
Gravsatt: 2005-11-04
Nederluleå kyrkogård
Kvarter: 2
Gravplats: 0026
Hemort: Nederluleå
Gravplatsnummer: 12 BU 0026
Gravrättstid: 1964-07-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Nordström, Henny Adina
Född
1923-05-22
Avliden
2014-04-29
Gravsatt
2014-07-21

Nederluleå församling