Abrahamsson, Henrik Lars Johan

Född: 1999-10-12
Avliden: 2022-02
Gravsatt: 2022-04-26
Nolby begravningsplats
Kvarter: Minneslunden Nolby
Hemort: Lunds östra stadsförsamling
Alingsås pastorat
0322-669 150

© 2024 - Eniac

Version: 3.0

Eniac