Norin, Carl Henrik

Född: 1920-03-27
Avliden: 1967-05-23
Gravsatt: 1967-05-30
Ekerö Kyrkogård
Kvarter: B
Gravplats: 191
Hemort: Ekerö
Gravplatsnummer: 1B 191
Gravrättstid: 1995-08-11 - 2035-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Norin, Inga Lisa Linné
Född
1920-02-22
Avliden
1995-04-29
Gravsatt
1995-08-11

Ekerö pastorat