Jörgensen, Alf Bertil

Född: 1914-02-04
Avliden: 1972-04-11
Gravsatt: 1972-06-09
Ekerö Kyrkogård
Kvarter: U
Gravplats: 605
Hemort: Bona
Gravplatsnummer: 1U 605
Gravrättstid: 1972-06-09 - 2035-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Jörgensen, Marguerite Peggy
Född
1923-05-19
Avliden
2010-04-02
Gravsatt
2010-09-14

Ekerö pastorat